ارسال لینک سه فاصله‌ی مهم و زیبا:

سایت موسیقی شهاب خدایاری

نوازنده سنتور

سه فاصله‌ی مهم و زیبا:
1 هنگام یا ذی‌الکل یا اکتاو: زمانی که دو نغمه کاملا ً به هم شبیه‌اند اما یکی زیرتر و دیگری بم‌تر است. ( مثلا ً بر روی سنتور فاصله‌ی بین سل سیم‌های زیر و سل سیم‌های سفید.)
(بسامد صدای زیر‌تر 2 برابر است! یعنی اگر بسامد دو بم 261 هرتز باشد بسامد دو زیر   است.)
2 پنجم درست یا ذی الخمس: اگر وتر را به سه قسمت تقسیم کنیم به   آن پنجم درست می‌گویند
مثلا ً اگر نغمه دو سیم‌های بم 261 هرتز باشد پنجم درست آن  هرتز است. که نغمه فا است.

3 چهارم درست یا ذی‌الاربع: اگر وتر را به چهار قسمت تقسیم کنیم   آن را چهارم درست گویند.

اگر نغمه دو سیم‌های بم 261 هرتز باشد چهارم درست آن یعنی نغمه‌ی سل   هرتز است.


چهار فاصله‌ی مهم ایرانی
ابعاد ثلثه‌ی لحنیه:
طنینی: (ط) یا دوم بزرگ که برابر یک پرده است. (نسبت  )
بقیه: (ب) یا دوم کوچک که برابر نیم پرده است
مُجَنّب: (ج) یا دوم نیم بزرگ تقریبا ً سه ربع پرده است.     پرده>مجنب>نیم پرده

بیش طنینی: (هـ) یا دوم بیش بزرگ که از مجموع یک  مجنب و یک بقیه بدست می‌آید.
نوشته شده در دوشنبه 17 بهمن 1390ساعت 1:55 توسط شهاب|

جاوا اسكریپت